1

Har du brug for ny viden? Spørg nogle andre, end du plejer! - derfor er tætte relationer ikke altid bedst

Jeg blev selvstændig i 2009, og mit medlemskab af kvindenetværket “Morgendagens Heltinder” var en stor del af årsagen til, at jeg turde tage springet og sige mit faste job som journalist op.

Næsten med det samme, efter jeg havde sagt farvel til løn-checken og goddag til CVR-nummeret, meldte jeg mig ind i Horsens Håndboldklubs daværende sponsor-netværk.
Siden har jeg været med i en række forskellige netværk, og både jeg, min kompagnon Gitte Glibstrup og resten af teamet i Strup & Strup betragter netværk som væsentligt at bruge tid på: For at blive klogere, for at inspirere og naturligvis for at få flere kunder.

I de netværk, jeg har været med i, er det mit indtryk, at mantraet har været: ”Vi skal lære hinanden rigtigt godt at kende. Netværk er bedst, hvis vi har en langvarig og tæt relation.”

Netværk giver organisationer modstandskraft og gør dem robuste

Derfor var det en øjenåbner for mig i dag på “Forum on Strategic Communication Leadership”, Baruch College i New York, at høre en anden tilgang til netværk. En af dagens forelæsere var nemlig Marya L. Doerfel, der forsker i, hvordan organisationer (og lokalsamfund) kan opbygge modstandskraft, så de bliver mere modstandsdygtige over for kriser og katastrofer og bliver mere robuste.

En stor del af svaret (men ikke hele svaret) handler om netværk – og selvom Marya L. Doerfels forskning handler om kriser, tænker jeg alligevel, at en del af hendes fund kan overføres til helt almindelig dagligdag for organisationer i vores danske smørhuls-samfund.

Netværk er altså vigtigt fordi:

  • Netværk er med til at gøre organisationer mere modstandsdygtige, fordi netværk midt i forandringer bidrager med en vis konsistens.
  • Netværk giver organisationer større ressourcer og betyder, at de hurtigere har adgang til erstatninger, hvis den hidtidige kilde (til kunder, leverancer af vigtige varer, nye medarbejdere eller andet) af en eller anden grund tørrer ud.
  • Netværk gør organisationer i stand til at handle hurtigere og giver dem adgang til at dele informationer og kontakter.

Så vidt så godt.

Løse netværk bidrager med nyt

Marya L. Doerfal opdeler imidlertid netværk i det, hun kalder ”radial” og ”interlocking” netværk. Det første er relativt åbne netværk, mens den anden type er mere lukkede netværk, hvor alle kender hinanden og er tæt connectet.

Og nu kommer vi til den pointe, der for mig var en øjenåbner:

Den type netværk, som jeg (og måske også du?) hidtil er blevet præsenteret for som ”det bedste” nemlig det tætte netværk, er ikke nødvendigvis det bedste i alle situationer.

Problemet ved den type netværk er nemlig ifølge Maryja L. Doerfel, at de hurtigt bliver lige så fastlåste som et bureaukrati. Den viden, du kan få fra det tætte netværk, er bundet i en fælles historie, en fælles kultur og en fælles loyalitet. Den er præget af gruppe-tænkning, som betyder, at vi i fællesskab bliver enige om, hvad vi mener.

De løsere netværk derimod udvider din vidensbase, fordi du får adgang til en anden viden end den sædvanlige. De tilbyder dynamik og forskellige meninger og fremmer dermed kreativiteten.

Så om du skal bruge det ene netværk eller det andet, afhænger af dit formål. Står du over for en helt ny udfordring, kan det være, du skal overveje at spørge nogle andre end dem, du plejer.

Læs mere om organisationer og netværk

Hvis du vil læse mere, finder du Marya L. Doerfal her – klik på “other information”, hvor du finder en liste over udgivelser, hvoraf en del kan downloades.

Marya L. Doerfal anbefalede i øvrigt at læse blandt andet:
Malcolm Gladwell: Blink
Ronald Stuart Burts forskning om “structural holes”

Og jeg vil tilføje, at den nok meste anderkende dansker forsker i organisationer, ledelse og netværk er Christian Waldstrøm, der er forsker ved Aarhus BBS.

Skrevet af den - Kategori Ikke kategoriseret


Jeannette Refstrup

Jeannette Refstrup er partner og direktør i Strup & Strup. På bureauet arbejder hun særligt med corporate branding, krisekommunikation og forandringskommunikation. Jeannette bor i Horsens med sin mand og to sønner - og bruger fritiden på at høre country-musik, lave mad og gå ud til forskellige kulturelle oplevelser.

  1. Skrevet af Geert mørk

    Rigtig god kommentar Jeanette! Den vil jeg gerne have lov til at dele.
    🙂 Geert Mørk
    (tidligere underviser i bl.a. iværksætteri på DJ´s efteruddannelse)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *