...

StrupStrup® cookie- og privatlivspolitik

Denne cookie- og privatlivspolitik handler om, hvordan StrupStrup® indsamler og behandler personoplysninger samt bruger cookies i forbindelse med vores varetagelse af vores virksomhed.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler.

Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

 

Hvilke oplysninger behandler vi:

StrupStrup® er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en henvendelse til os, et samarbejde eller via besøg på vores digitale platforme.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan for eksempel være dit navn, din private adresse eller din email-adresse.

StrupStrup® behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra myndigheder, virksomheder eller andre.

StrupStrup® kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller andre, når det er nødvendigt for varetagelsen af StrupStrup® virksomhed.

 

Det betyder, at vi blandt andet behandler:

Oplysninger om medarbejdere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne varetage ansættelsesforholdet og for eksempel udbetale løn.

Oplysninger om ansøgere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle din ansøgning.

Oplysninger om modtagere af nyhedsbreve. Når du frivilligt har tilmeldt dig et af vores nyhedsbreve, bruger vi de oplysninger, du selv afgiver. Efter du har afgivet dine personlige oplysninger, indsamler vi automatisk mere viden om dig, når du interagerer med nyhedsbrevet. Vi kan se, hvad du åbner og klikker på. Disse oplysninger bruger vi til at markedsføre vores virksomhed.

Kontaktoplysninger i forbindelse med kundeforhold for at kunne varetage vores almindelige, legale og naturlige kommercielle interesser. Derfor gemmer vi kontaktinformationer og firmadata som CVR-nummer, adresser, webadresse, mailadresser og telefonnumre. Vi gemmer også forskellige oplysninger til brug for projektstyring og timeregistrering, for at kunne udføre vores arbejde og dokumentere det til brug for fakturering.

Oplysninger om personer i forbindelse med varetagelse af opgaver for kunder. Det kan for eksempel være navn og kontaktoplysninger på kontaktpersoner og kilder. Dette gør vi for at kunne udføre vores arbejde.

Oplysninger om personer i forbindelse med undervisning, foredrag og andre arrangementer. Det kan for eksempel være navn og kontaktoplysninger. Dette gør vi for at kunne varetage vores arbejde.

Cookies

Vi kan indsamle en række oplysninger om dig via cookies og logninger, når du bruger vores digitale platforme. Det gør vi for at give den bedst mulige oplevelse med vores digitale platforme. Afhængigt af, hvordan du får adgang til og bruger for eksempel vores hjemmeside, kan vi indsamle:

  • Oplysninger om, hvordan du bruger vores digitale platforme og det indhold, som du får vist på vores digitale platforme, hvad du kigger på, hvilke søgninger du foretager osv.
  • Oplysninger om, hvordan du får adgang til vores digitale platforme, din browser eller dit operativsystem, IP-adresse og den digitale platform, du besøgte, før du besøger vores platform.
  • Informationer om din enhed. Det kan f.eks. være oplysninger om typen af den enhed, du bruger, og oplysninger om din internetudbyder.

Cookies sletter sig selv efter et varierende antal måneder.

Se vejledning i, hvordan du sletter cookies her: https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.

Se vejledning her: https://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Andre dataindsamlinger

På vores digitale platforme benytter vi os blandt andet af:

  • Facebook pixel
  • Cookies fra LinkedIn
  • Google Analytics

 

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi registrerer cookies

Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Læs mere om cookieregler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 

Hvem har adgang til dine data?

StrupStrup® medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for samarbejdet eller den markedsføring, du har givet samtykke til. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes, så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder regnskabsloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for, at myndigheder kan varetage deres opgaver.

Vi har databehandleraftaler med eksterne databehandlere, hvor data, som vi indsamler, kan blive opbevaret.

Vi har for eksempel databehandleraftaler med:

  • Nyhedsbrevssystemet Mailchimp

 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret at gøre indsigelse mod behandlingen:

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet:

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores  behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. +45 3319 3200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Vores kontaktoplysninger

StrupStrup®
Askvej 14
5250 Odense SV
strup@strupstrup.dk

CVR: 39049651

Strup & Strups privatlivspolitik er senest opdateret 14. august 2023.

 

Disse cookies bruger vi på websitet

 

Administrer præferencer for cookies

Indstillinger for cookies